Servicii și Tarife 

Psihologia Muncii


Evaluarea psihologică a persoanelor adulte în vederea angajării, menținerii în funcție, evaluării periodice, reluării activității, schimbării funcției *

* în conformitate cu normelor legale în vigoare Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă; H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea și completarea H.G. 355 din 2007.

* Se eliberează Aviz psihologic cu timbru psihologic și Raport de Evaluare Psihologică


Evaluare psihologică - Agent de pază

50 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori

60 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează la înălţime

40 lei

Evaluare psihologică - Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei

50 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22.00-6.00)

40 lei

Evaluare psihologică - Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate)

80 lei

Evaluare psihologică - Personalul sanitar elementar

50 lei

Evaluare psihologică - Personalul de îngrijire 

50 lei

Evaluare psihologică - Personalul care îngrijeşte persoana cu handicap

70 lei

Evaluare psihologică - Asistentul maternal

70 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează cu substanţe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA

60 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune

30 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează cu Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice

30 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează cu Radiaţii ionizante  

30 lei

Evaluare psihologică - Personal care lucrează în condiţii de izolare

40 lei


Informații suplimentare:

· Durata ședință: 60 min.

· Timp redactare și eliberare Aviz psihologic si Raport de evaluare psihologică 3 zile lucrătoare