Psihologia Muncii şi Organizațională Evaluarea psihologică, in vederea angajarii, menținerii în funcție / evaluarii periodice, reluarii activității, schimbarii funcției


In temeiul normelor legale în vigoare:
- H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor,
- H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007
- Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă
Posturile care necesita evaluare psihologica in vederea angajarii, menținerii în funcție / evaluarii periodice, reluarii activității, schimbarii funcției sunt urmatoarele:
- muncă la înălţime;
- muncă în condiţii de zgomot;
- soferi si angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.
- muncă în condiţii de izolare;
- lucru în tura de noapte;
- muncă în câmpuri electrice;
- muncă în câmpuri electromagnetice;
- manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;
- muncă în mediu subteran;
- personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);
- cadre didactice;
- personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
- cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României;
- paznicii